MIYAKS株式会社MIYAKS - Miyaks.co.,Ltd.

トオグラスとは

グラスロックは韓国で開発された耐熱・強化ガラスを使用した高い耐久性・気密性を持った保存容器です。

MIYAKSはトオグラスの日本総販売元です。

ページ上部へ
株式会社MIYAKS